Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mellérendelő mondat

2009.12.17

Az alárendelő viszonnyal ellentétben itt egyenrangú a viszony a tagmondatok között, nincsenek egymással nyelvtani függésben, hanem csak tartalmi kapcsoltban.

 A mellérendelő kapcsolatok fajtái és jelzésük:

kapcsolatos (-)

ellentétes (<=>)

választó (~)

következtető (=>)

magyarázó (<=)

           

A kapcsolatos mellérendelésben a második tagmondat továbbfűzi, újabb tartalommal, gondolati láncszemmel egészíti ki az elsőt.

kötőszavai:           és, s, meg egyszerű kapcsolatos mondatokban

                                    nemcsak...hanem...is, sem, továbbá, ráadásulhozzátoldó kapcsolatos

                                    sőt, is, még, nemhogy…hanem…isfokozódó kapcsolatos mondatok

                                    sem…se, mind…mindösszefoglaló kapcsolatos viszony

                                    hol…hol, egyrészt…másrésztmegosztó kapcsolatos viszony

 

Az ellentétes mellérendelés két tagmondata ellentétes információkat, nézeteket fejez ki

kötőszavai:           de, mégis, pedig, ellenben, azonban, viszont – szembeállító ellentétes viszony

                              hanem, csak, ellenkezőleg – kizáró ellentétes mondatok

                                    de, ámde, csak, csakhogy, mindazonáltal, de azért mégiscsak  - megszorító ellentétes viszony

 

A választó mondat tagmondatai különféle lehetőséget tartalmaznak.

kötőszavai:           akár...akár - a beszélő szempontjából mindegy, hogy a kifejezett lehetőségek közül melyik jut érvényre – megengedő választás

                              vagy, vagy...vagy – kirekesztő választás

 

A következtető mondat második tagmondata az elsőből adódó következtetést, okozatot, következményt fogalmazza meg,

kötőszavai:            tehát, így, ezért, emiatt, ebből kifolyólag, ezért, ennek következtében

 

A magyarázó mondatban viszont a második tagmondat az elsőben adott tartalom okát, indokát, előzményét világítja meg, megmagyarázza azt.

kötőszavai:           hiszen, ugyanis, tudniillik, egyébként, úgyisokadó magyarázó

                                    vagyis, azaz, egyszóval – kifejtő magyarázó viszony1. tagmondat pontosítása

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.